Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva 2018/19

Květen + červen

Kostra člověka: chrání orgány, opora svalů

006a5adaf74498960aa7192d6fb09a63.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slideplayer.cz/slide/3251776/

Svalstvo: hladké, kosterní- příčně pruhované

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-svaly-a-tuky/

Dýchací soustava:

- zajišťuje přísun kyslíku ze vzduchu do krve a odvádění oxidu uhličitého z těla.

Horní cesty dýchací: nosní dutina, nosohltan.

Dolní cesty dýchací: hrtan, průdušnice, průdušky, plíce.

Onemocnění: rýma, angína, zápal plic, astma, rakovina plic  (kouření).

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-dychani/

Oběhová soustava:

-srdce, cévy (žíly - krev odkysličená, tepny - krev odkysličená)

- krev rozvádí po těle kyslík, živiny, vitamíny,.

- složení krve: krevní plazma - voda + rozpuštěné živiny

                        červené krvinky - rozvádějí kyslík

                        bílé krvinky -   zneškodňují škodlivé látky

                         krevní destičky - srážení krve

- Jan Jánský: 4 krevní skupiny

- nemoci: přenášejí se krví (AIDS, žloutenka B), anémie (chudokrevnost)

Trávicí soustava:

- zajišťuje příjem a zpracování potravy:

ústní dutina (jazyk a zuby, sliny)

hltan a jícen

žaludek (žaludeční šťávy a štěpící  látky - vzniká trávenina)

tenké střevo ( důležité látky a vitamíny do krve)

slinivka břišní

játra

tlusté střevo (1-1,5 m, zahušťuje  nestravitelné zbytky)

konečník (stolice)

Slepé střevo - část tlustého střeva, při zánětu se odstraňuje.

Nemoci: zubní kaz, průjem, salmonela, žloutenka.

Nutná pestrá strava bohatá na vitamíny a dostatek tekutin!

Zuby: mléčný chrup 20 zubů, dospělý 32: pravidelné prohlídky, čištění minimálně 2x denně.

 250px-tooth_section_international.pngLidský zub - stolička:
A - korunka
B - kořen
1.- zubní sklovina
2.- zubovina
3.- zubní dřeň
4.- dáseň
5.- zubní cement
5.- čelistní kost
7.- céva
8.- nerv

 

 

Vylučovací soustava

- zbavení se škodlivých odpadních látek:

ledviny - vzniká moč, párový orgán

močovody

močový měchýř 

močová trubce

Onemocnění: prochladnutí, zánět močových cest, ledvinové kameny

 

 

 

 

 

Duben

 

Třídění živých organismů:

 

 1. 1. Bakterie a sinice a jiné mikroorganismy                                                                                                                             

-       nejjednodušší živé organismy                                                                                                                                                         

-       pouhým okem neviditelné                                                                                                                                                               

 1. 2. Houby                                                                                                                                                                                      

-       neobsahují zelené barvivo zvané chlorofyl                                                                                                                                     

-       vyživují se ze zbytků v půdě                                                                                                                                                           

-       nepohybují se z místa na místo                                                                                                                                                      

-       jedlé (hřib pravý, suchohřib babka)                                                                                                                                                 

-       nejedlé                                                                                                                                                                                            

-       jedovaté (muchomůrka zelená, muchomůrka červená)                                                                                                                  

-       mezi houby patří např. i plísně a kvasinky                                                                                                                                      

 1. 3. Rostliny                                                                                                                                                                                   

-       obsahují zelené barvivo (chlorofyl)                                                                                                                                                 

-       nepohybují se z míst na místo                                                                                                                                                        

-       význam rostlin – v zelených částech probíhá  fotosyntéza (z vody a z oxidu uhličitého za pomoci slunečního záření vytvářejí živiny pro svůj růst a při tom uvolňují kyslík)                                                                                                                                           

-       dělení podle způsobu rozmnožování:                                                                                                                                             

a)                    kvetoucí (semenné) – rozmnožují se semeny: nahosemenné a krytosemenné                                                              

podle nadzemní části dělení na byliny dřeviny                                                                                                                                  

kvetoucí rostliny např. tulipán, smrk, mrkev                                                                                                                                            

b)                   nekvetoucí (výtrusné) – rozmnožují se výtrusy                                                                                                                 

např. kapradiny                                                                                                                                                                                       

4. Živočichové                                                                                                                                                                                       

-       živí se jinými živými organizmy – rostlinami nebo živočichy                                                                                                           

-       aktivně se pohybují z místa na místo                                                                                                                                              

-       dělíme je na 2 velké skupiny:                                                                                                                                                          

A) OBRATLOVCI                                                                                                                                                                                    

a)          ryby:                                                                                                                                                                                           

-  mohou žít pouze ve vodě                                                                                                                                                                     

- tělo pokryté šupinami                                                                                                                                                                            

- dýchají žábrami                                                                                                                                                                                     

b)         obojživelníci:                                                                                                                                                                               

- dospělí jedinci žijí na souši a dýchají plícemi, vajíčka kladou do vody a jejich larvy (pulci) žijí ve vodě a dýchají žábrami                 

- žáby, čolci, mloci                                                                                                                                                                                   

c)          plazi:                                                                                                                                                                                           

- dýchají plícemi                                                                                                                                                                                      

- tělo pokryté šupinami                                                                                                                                                                            

- želvy, hadi, ještěři a krokodýli                                                                                                                                                               

d)         ptáci:                                                                                                                                                                                           

- tělo přizpůsobené k letu                                                                                                                                                                        

- tělo pokryto peřím                                                                                                                                                                                 

- přední končetiny přeměněny v křídla                                                                                                                                                    

- čelisti proměněny v zobák                                                                                                                                                                    

- dýchají plícemi                                                                                                                                                                                      

e)          savci:                                                                                                                                                                                          

-       několik tisíc druhů                                                                                                                                                                           

-       do této skupiny patří člověk                                                                                                                                                            

-       rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko                                                                                                                                 

-       dýchají plícemi                                                                                                                                                                                

B) BEZOBRATLÍ                                                                                                                                                                                    

-       nemají kostru složenou z kostí a nemají páteř                                                                                                                               

-       oporu těla zabezpečují svaly a různé tělní obaly                                                                                                                            

-       na Zemi více bezobratlých živočichů než obratlovců                                                                                                                      

-       nejpočetnější skupina hmyz  -  motýli, brouci, blanokřídlí, dvoukřídlí, vážky                                                                                  

http://malotridka.lusa.cz/wp-content/uploads/2015/05/trideni_zivocichu.htm

http://malotridka.lusa.cz/wp-content/uploads/2015/05/trideni_rostlin.htm 

PL: https://dum.rvp.cz/materialy/tridime-zivocichy.html

Poznávačka:

https://www.poznavackaprirody.cz/

Společenstvo lesa: 

stromy listnaté, jehličnaté, keře, houby, byliny, bezobratlí i obratlovci (plazi, ptáci, savci, i ryby a obojživelníci).

Společenstvo vody:

dřeviny, byliny, bezobratlí, obratlovci: ryby, obojživelníci, plazi, savci, sinice a řasy.

Společenstvo pole:

(uměle vytvořeno), obiloviny, okopaniny, luskoviny, olejniny, zelenina, ovoce, textilní plodiny.

Remízek - ostrůvek nízkých stromů a keřů v polích (ochrana zvířat, zadržování vody).

Větrolam - řada stromů (ochrana před větrem).

Společenstvo okolí lidských obydlí:

(uměle vytvořeno), rostliny pro užitek (ovoce, zelenina) a pro okrasu, zpěvní ptáci, hospodářská zvířata, volně žijící savci, obojživelníci, bezobratlí, domácí mazlíčci.

uč. s. 44-47, Hravá s. 26- 27.

 

Březen

Příroda v ČR: film Planeta Česko

https://dum.rvp.cz/materialy/ochrana-prirody-v-cr.html

Třídění živých organismů:

Bakterie a sinice. Houby. Rostliny. Živočichové: - obratlovci, bezobratlí.

PL: https://dum.rvp.cz/materialy/tridime-zivocichy.html

 

Společenstva živých organismů = druhy rostlin a živočichů v určitém prostředí:

- přirozené nebo umělé 

- spol. lesa, vody, pole, louky, okolí lidských obydlí

 producenti, konzumenti a reducenti.

uč. s. 44- 47, PS hravá: 26- 27

Únor

Život v oceánech a mořích

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/121709

https://www.youtube.com/watch?v=Z7_brw4oa7M  dno oceánu

https://www.youtube.com/watch?v=-SHF1w4h3v0 - nebezpečné plasty

uč. s. 41, Hravá s. 23

Přizpůsobivost rostlin a živočichů

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/32630

uč. s. 42, Hravá s.24

Leden

Rozmanitost života na Zemi

http://drbnik.cz/casopis/predmety/prir/039.pdf

uč. s. 35 - 43, PS: s. 21- 30, Hravá s. 21- 23

Podnebné pásy:

https://slideplayer.cz/slide/3063850/

Tropický pás: 

tropický deštný prales

savana

poušť

Subtropický pás

Mírný pás:

step

lesy mírného pásu

Subpolární pás:

tundra

Polární pás:

polární pustiny

Moře a oceány

 

 

 

 

 

Pro milovníky přírody a za záchranu ohrožených druhů zvířat:

https://www.youtube.com/watch?v=miR7ya847uY - ohrožená zvířata

https://www.youtube.com/watch?v=yBpgqrhjsL8 - změny klimatu

https://www.youtube.com/watch?v=tbkaNTOT1XU - chraňme vodu

 

Listopad - Prosinec

Půda:

-        vzniká zvětráváním hornin (při zvětrávání se horniny rozpadají na malé části)

-        na zvětrávání má vliv voda, vítr, střídání teplot, sluneční záření, rostliny a živočichové

-        hornina, ze které vznikla půda, se nazývá mateční hornina

-        půdu tvoří zvětralá a mateční hornina, odumřelá těla organismů (rostlin, živočichů, hub, bakterií) – čili humus, dále je v půdě půdní voda a půdní vzduch

-        v půdě žije velké množství půdních organismů (půdu provzdušňují)

-        půda je různě hluboká a dělí se do několika vrstev:

–humusová vrstva

- minerální vrstva

 - zvětralá matečná hornina

 - podloží

Půda má v přírodě velký význam:

 - vsakuje se do ní voda z dešťů, která by jinak stekla do řek a mohla by způsobit povodně

- půdu potřebujeme na pěstování plodin – potravu pro člověka a zvířata

 Druhy půd:

  - černozem (nejúrodnější, nejvíce humusu)

  - hnědozem (musí se přihnojovat)

  - podzol (málo úrodná, vyskytuje se v lesích)

pudni-horizonty.png

uč. s. 23 - 24,PS: 13 - 14, Hravá  s. 12

VESMÍR

Teorie velkého třesku - před 14-ti miliardami let.

Sluneční soustava: před 4,7 miliardami let.

SLUNCE: zdroj tepla a světla, hvězda nejbližší Zemi, tvoří ji žhavé plyny.

https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE

http://www.brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/slunce.html

Nadstandartní video pro zájemce:

http://www.otevrenaveda.cz/sd/novinky/videogalerie/nezkreslena-veda/140522-nezkreslena-veda-3-dil-jak-vznikl-vesmir.htmle:

SOUHVĚZDÍ: skupiny hvězd viditelné na obloze; lidé si je pojmenovali podle toho, co jim připomínaly - zvíře, člověk, věc.

https://slideplayer.cz/slide/3804064/

uč. s. 25-26, PS: s. 15, Hravá s. 15

Hvězdy jsou obvykle ve skupinách - galaxie.

Sluneční soustava : Slunce, planetky, planety se svými měsíci, komety, meteorická tělesa, prach, plyn.

planet.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=LFTHVP3H-m4

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU&list=PLRgMg-qRRvDjIHN10Atstp7w-0PmFc4df

Merkur: nejmenší, hornina s krátery.

Venuše - Jitřenka - Večernice: stejně velká jako Země, nejvyšší teplota, horniny, činné sopky.

Země: jediná s velkým množstvím vody - život, má plynný obal, který obsahuje kyslík.

Mars: hory a sopky, "rudá planeta" - železo, voda ve stavu ledu.

Jupiter: největší planeta, stlačené plyny, má hustý plynný obal, asi kolem 60-ti měsíců.

Saturn: z plynů, obklopuje ho soustava prstenců tvořených prachem, ledem a drobnými kameny.

Uran: nejchladnější planeta, zledovatělá voda a plyn způsobují modrozelenou barvu.

Neptun: podobný Uranu, plyny a led,oběh kolem Slunce  trvá 165 let.

uč. s. 27-28, PS: s. 17, Hravá s. 15-16

Pohyby Země

Střídání ročních období:

https://www.youtube.com/watch?v=7XMio1OnH7s&list=PLSb33GG3csIWqNdeOxT2h37F3pMLJ2-Ze

Střídání dne a noci:

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

uč. s. 29 - 30, PS: s. 19, Hravá s. 16 -18

Říjen

- pozorování neživé přírody

http://slideplayer.cz/slide/11154260/

-nerosty a horniny, nerudní, rudy a paliva

1) 

Pískovec         

 • vzniká usazením a zpevněním vrstev písků
 • je tvořen drobnými zrnky minerálů, hlavně křemenem
 • tvoří rozmanité skalní útvary
 • používá se jako obkladový a sochařský kámen

 

Žula               

 • rozšířená hornina vzniklá utuhnutím magmatu
 • tvoří ji minerály živec, křemen a slída
 • je odolná, používá se jako stavební a sochařský kámen

Vápenec       

 • vzniká zpevněním vápenatých schránek mořských živočichů
 • obsahuje minerál kalcit
 • vytváří krasové útvary např. jeskyně s krápníky a propasti
 • z vápence se vyrábí cement a vápno

Magnetit  

 • šedočerný minerál s kovovým leskem
 • má magnetické vlastnosti
 • používá se jako surovina pro výrobu železa

Drahé kovy:

Zlato 

- žlutá barva, snadné zpracování, neměnný vzhled, vzácný výskyt

- hlubinné doly, povrchové žíly – rýžování

Stříbro   

- bílá barva – doly (Kutná Hora)

Zlato i stříbro se využívá i v elektrotechnice: vodiče elektřiny, jemná mechanika – počítačové čipy.

http://www.brumlik.estranky.cz/file/165/nerudnisurovinya.htm

http://www.brumlik.estranky.cz/file/217/horninyanerostyprirazovani.htm

http://www.vyukovematerialy.cz/svet/rocnik4/prir1.htm

- člověk a energie - obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje

https://slideplayer.cz/slide/3069533/

Energetické suroviny:

- pevná – uhlí: hnědé – povrchové doly, černé: hlubinné doly.

 Hornina složená z uhlíku – čím více, tím tmavší. Tepelné elektrárny.

- kapalná – ropa: hlubinné vrty

- plynná – zemní plyn: vrty

Ropa – různobarevná, těží se společně se zemním plynem – ropovody, plynovody.

Elektrická energie:

- energie tepelná a světelná;

- elektrárny tepelné – spalují uhlí, plyn, dřevěný odpad

- jaderné – uranová ruda

- vodní

- větrné

- solární (sluneční)

Znečišťování životního prostředí. L

Neobnovitelné přírodní zdroje:

- omezené množství nerostných surovin: stavební kámen, železná ruda, paliva.

Obnovitelné přírodní zdroje:

- energie Slunce, větru, moří a řek, vnitřního tepla Země.

 

uč. s. 11- 22, PS: s. 9-14, hravá: s. 9 -13

 

Září

Opakování ze 4. ročníku: podmínky života na Zemi, počasí, podnebí, vliv životních podmínek na rostliny a živočichy.

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/podminky_zivota_na_zemi.htm

Člověk a neživá příroda:

- podmínky života na Zemi:

1. Vzduch

    - živé organizmy dýchají

    - vdechujeme vzduch s kyslíkem, vydechujeme oxid uhličitý

2. Voda

    - rostliny přijímají vodu svými kořeny

    - živočichové přijímají vodu přímo nebo jako součást potravy

3. Živiny

    - rostliny přijímají živiny kořeny prostřednictvím vody

    - živočichové přijímají živiny v potravě (masožravci, býložravci, všežravci)

    humus - zásobárna živin pro rostliny

4. Teplo a světlo pocházející ze Slunce

    - je nezbytnou podmínkou života na planetě Zemi, která je příznivě vzdálená od Slunce

uč. s. 6 - 10, PS: s. 4- 8, hravá: s. 2 - 8

Říjen

- pozorování neži

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 5289
Měsíc: 93
Den: 1